สถิติหวยฮานอย ที่ออกบ่อย 2019​

สถิติฮานอยย้อนหลัง ปี 2562/2019

สถิติเลขหวยฮานอย ที่ออกบ่อย 2019/2562

  • ชุดตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดอันดับ 1 คือ 29 และ 87 ออกจำนวน 8 ครั้ง
  • ชุดตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดอันดับ 2 ที่สุด คือ 30, 45, 59 และ 63 ออกจำนวน 7 ครั้ง
  • ชุดตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุดอันดับ 3 ที่สุด คือ 14, 23, 42, 57, 61, 89 และ 97 ออกจำนวน 6 ครั้ง
ชุดตัวเลขJanFebMarAprMayJuneJulyAugSepOctNovDec12 month ( ครั้ง )
00     1   1 24
01   12   1  15
02  1  1     13
031 12    1   3
04      1  11 3
05  1  1  111 5
06           11
07  1  11 1   4
08     1 1   13
09            1
10  1  1    114
1111 1  1  1  4
121  2  11    4
131  2    1  13
143  4      1 6
15      1     1
16 1         12
17  1     1   2
18       1  1 2
19 111   1    4
20        11  2
21  11  1  1 15
22        1   1
231  221      6
24  1   1   1 3
25       1    1
26    1 1   1 3
271  1  1 1   4
28    11     24
29  1 111 21 18
30 1  22  1  17
31  11 1   1  4
32       1 1  2
331 1   1  11 5
341      11 1 4
35    1  1  1 3
36 1  1 1     3
371   1       2
381  1        2
391   1     114
40  11   1  1 4
411     1  1  3
422 11    11  6
432      1    3
44   11 1   115
45   21  21  17
46       2  1 3
47   2     12 5
48   1 1     13
4911   1 1    4
50111  11     5
51 1 1        2
52 2     1  1 4
53 1 1        2
54     21  1  4
55 11         2
56   1 1 1    3
57        23 16
58 1  2       3
59   22   2  17
60   1 11  1 15
612    111 1  6
62    1   1   2
631 2  111 1  7
64 21         3
65  1   1   1 3
66 1  11   1  4
672   1  1    4
68  1    12  15
69 1  1       2
70  1    1   13
71   1  1     2
72    1   1   2
73  1      1  2
74   1 1   1  3
75  1  1     13
76   1  21    4
77     1    1 2
78            0
79     1  1 1 3
80  1         1
81       1  113
82  1  1      2
83     1    1 2
84     112  1 5
85  1   1     2
86       11  13
872 2     112 8
88  1 1       2
89 2        226
90  1 1 1  1  4
911 1         2
921   1    11 4
93     11 1   3
94      111   3
95        12115
96 1  11     14
97 2      13  6
98    11 2  1 5
991  1  11   15
Scroll to Top